BENG berekening:

kwalitatief en deskundig 

Beng berekening snel
blaadje witte lijn.png

De BENG berekening

De energieprestatie van nieuwbouw wordt aan de hand van 4 indicatoren vastgelegd:

BENG 1

Maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

Om de energiebehoefte te bepalen wordt deze behoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Men dient rekening te houden met de kwaliteit van de bouwschil, verhouding glas tov de gevels, mate van isolatie. De combinatie van deze factoren, de vorm en ligging van de woning zijn van belang om de energiebehoefte te reduceren. 

1

BENG 3

Minimale aandeel hernieuwbare (duurzame) energie in procenten

Dit aandeel wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie PLUS primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energie is afkomstig van de zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

3

BENG 2

Maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

Dit is de optelsom van het primair fossiel energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Als er zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn zoals een warmtepomp, kan deze opgewekte energie van het primair fossiel energiegebruik worden afgetrokken.

2

TOjuli

Beperking risico op oververhitting nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw wordt zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Warmte wordt dus beter vastgehouden. Directe zonintreding heeft grote invloed op verhitting bij nieuwbouw wat uiteindelijk in de zomer problemen kan opleveren. Te hoge binnentemperatuur leidt tot overlast en zelfs gezondheidsrisico. 

Factoren die van invloed zijn: oriëntatie, glas oppervlak, g-waarde van het glas, zonwerking, massa, ventilatie & zomernachtventilatie.

De grenswaarde van de TOjuli is gesteld op max. 1,20. Dit indicatiegetal geeft inzicht in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw. De TOjuli eis vervalt als er actieve koeling wordt toegepast, bijvoorbeeld een warmtepomp.

4

 Gegarandeerd een onderbouwde BENG berekening!

 

blaadje.png

Het BENG traject

De BENG kent 2 delen, namelijk de berekening die men verplicht is te overleggen bij de omgevingsvergunning EN in het proces tijdens de daadwerkelijk bouw tot en met oplevering. 

We zetten het even op een rijtje:

  1. De BENG wordt door ons berekend. Naast de berekening krijgt u van ons een onafhankelijk & deskundig advies ten aanzien van de te nemen maatregelen en installaties. U kunt indien gewenst gebruik maken van ons uitgebreid netwerk aan leveranciers.

  2. De BENG berekening dient verplicht aangeleverd te worden bij een omgevingsvergunning. 

  3. De berekening krijgt een certificering en er wordt een voorlopig energielabel bepaald. Uiteraard wordt dit door ons compleet verzorgd.

  4. Tijdens de daadwerkelijke bouw is het gewenst een “as-built” dossier bij te houden, indien dit niet gebeurt kan er een lager definitief energielabel volgen. Het dossier kunt u of uw aannemer bijhouden en completeren. 

  5. Bij oplevering wordt de energieprestatie ter plaatse opgenomen door een gekwalificeerd adviseur en dient er een definitief energielabel aangevraagd te worden. Voor meer info over het proces bij de daadwerkelijk bouw kunt u bij ons terecht.

Beng berekening hoe werkt het